palyazat_logo.png

Piliny Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3134. Piliny, Losonci út 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:

 • 8 Általános Iskolai végzettség, Falugondnoki képzettség, amennyiben nem rendelkezik vele, bentlakásos falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása és erről nyilatkozat csatolása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Gépjármű vezetői gyakorlat,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Középfokú végzettség,
 • Helyismerettel rendelkezik,
 • Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • Falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja,
 • Érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lehoczki Szabolcs polgármester nyújt, a 20/852 8282 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Piliny Község Önkormányzata címre történő megküldésével (3134 Piliny, Losonci út 25.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PIL/815-1/2020, valamint a munkakör megnevezését:
 • Személyesen: Lehoczki Szabolcs polgármester, Nógrád megye, 3134 Piliny, Losonci út 25.
 • Elektronikusan: e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Piliny  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.piliny.hu honlapon szerezhet.