MFP-TFB/2019 - Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása


A pályázat célja: Falugondnoki busz beszerzése

Támogatási összeg: 14 897 415 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítás időtartama: 2019. 11. 01 – 2019. 09. 30.