Híreink

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE PILINY KÖZSÉGBEN

Jelen pályázat célja volt Piliny település önkormányzati épületeinek komplex energetikai korszerűsítésére. Az épületek és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok a következők voltak az épületek esetében:

Napközis óvoda és főzőkonyha - külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; - fa ajtó cseréje műanyag ajtóra; - padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel; - fűtési rendszer korszerűsítése: a meglévő radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorokra, fűtési csővezetékek cseréje, a rendszer beszabályozása; a termosztatikus szelepek felszerelése; a meglévő gázkazán cseréje időjáráskövető szabályozással ellátott kondenzációs gázkazánra; - 11 kWp egységteljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére.

Pilinyi Általános Iskola, Közösségi ház és Orvosi rendelő - külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; - nyílászárók cseréje műanyag hőszigetelt üvegezésű ablakokra és ajtókra; -padlásfödém hőszigetelése 22 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel; - fűtési rendszer korszerűsítése: a meglévő radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorokra, fűtési csővezetékek cseréje, a rendszer beszabályozása; a termosztatikus szelepek felszerelése; a meglévő kazánok cseréje időjáráskövető szabályozással ellátott fatüzelésű kazánra; az elektromos hőtárolós kályhák cseréje termosztatikus szeleppel felszerelt radiátor hőleadókra; - 7,28 kWp egységteljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére.

Piliny Polgármesteri Hivatal - külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; - könyvtár fa bejárati ajtajának cseréje műanyag ajtóra; - padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel; - pincefödém hőszigetelése 15 cm vastag EPS hőszigetelő rendszerrel - fűtési rendszer korszerűsítése: a meglévő kondenzációs gázkazán időjáráskövető szabályozással való felszerelése; - 3 kWp egységteljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére. Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épület használóit, látogatóit szolgálja. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az épület határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja.

A kedvezményezett neve: Piliny Község Önkormányzata

A projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Piliny Községben

A szerződött támogatás összege: 165 000 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00021

A projekt tervezett megvalósítás időtartama: 2018.05.01. - 2020.03.20.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:

Piliny Község Önkormányzata

32/459-200

A sajtóközlemény ide kattintva letölthető.

2018. 10. 15.

PILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE PILINY KÖZSÉGBEN

Jelen pályázat célja, hogy javaslatot tegyen a Piliny település fejlesztésbe bevont épületének komplex energetikai korszerűsítésére. Az épület és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok: Napközis óvoda és főzőkonyha - külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; - fa ajtó cseréje műanyag ajtóra; - padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel; - fűtési rendszer korszerűsítése: a meglévő radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorokra, fűtési csővezetékek cseréje, a rendszer beszabályozása; a termosztatikus szelepek felszerelése; a meglévő gázkazán cseréje időjáráskövető szabályozással ellátott kondenzációs gázkazánra; - 11 kWp egységteljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére. Pilinyi Általános Iskola, Közösségi ház és Orvosi rendelő - külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; - nyílászárók cseréje műanyag hőszigetelt üvegezésű ablakokra és ajtókra; - padlásfödém hőszigetelése 22 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel; - fűtési rendszer korszerűsítése: a meglévő radiátorok cseréje acéllemez lapradiátorokra, fűtési csővezetékek cseréje, a rendszer beszabályozása; a termosztatikus szelepek felszerelése; a meglévő kazánok cseréje időjáráskövető szabályozással ellátott fatüzelésű kazánra; az elektromos hőtárolós kályhák cseréje termosztatikus szeleppel felszerelt radiátor hőleadókra; - 7,28 kWp egységteljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére. Piliny Polgármesteri Hivatal - külső falak hőszigetelése 15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rendszerrel; - könyvtár fa bejárati ajtajának cseréje műanyag ajtóra; - padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastagságú ásványgyapot hőszigetelő rendszerrel; - pincefödém hőszigetelése 15 cm vastag EPS hőszigetelő rendszerrel - fűtési rendszer korszerűsítése: a meglévő kondenzációs gázkazán időjáráskövető szabályozással való felszerelése; - 3 kWp egységteljesítményű napelemes rendszer telepítése az épület tetőszerkezetére. Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épület használóit, látogatóit szolgálná. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az épület határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja.

A kedvezményezett neve: Piliny Község Önkormányzata

Támogatás mértéke 100%

Pilinyi Napraforgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilinyi Napraforgó Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló dokumentum másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáborné Császári Andrea nyújt, a +36208528288 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pilinyi Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (3134 Piliny, Iskola út 1. ).
    Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91-43/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Gáborné Császári Andrea részére a E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gáborné Császári Andrea, Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Piliny Község Önkormányzata - 2022. május 12.

Pilinyi Napraforgó Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pilinyi Napraforgó Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Óvodapedagógus, Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

További részletek a hirdetményben.

 Pilinyi Napraforgó Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Pilinyi Napraforgó Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési törvény előírásai alapján meghatározott óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

További részletek a hirdetményben. 

Az összeírás keretében – a 2020-as agrárcenzus folytatásaként – a gazdáknak a használatukban lévő földterületről, továbbá az állatállomány nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk. 

infografika.jpg

A kérdőív ugyanakkor jelentősen lerövidült a korábbi években használtakhoz képest, köszönhetően annak, hogy a KSH ebben a felmérésben már felhasználja a Magyar Államkincstár egységes területalapú támogatási adatait, így a válaszadóknak azokat nem kell megadniuk.

Sajtokozlemeny1.jpg

Sajtokozlemeny-2.jpg

Az összeírásban országszerte mintegy 21 ezer, matematikai-statisztikai módszerrel kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. Számukra a válaszadást kormányrendelet írja elő, az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat kizárólag összesítve, név nélkül publikálja.