Híreink

Alább közre adjuk Piliny Településképi Arculati Kézikönyvét, mely a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőit és elvárásait foglalja össze, valamint építészeti szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság bevonásával, a település teljes közigazgatási területére készíttette el.

A mappa nem létezik vagy törölve lett.

A Képviselő-testület értesíti a lakosságot, hogy közmeghallgatást tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal

Ideje: 2017. november 29-én 9.30 óra

Témája: tájékoztató az idei évben még elbírálás alatt lévő pályázatokról.

FELHÍVÁS a települési arculati kézikönyv tervezet és településképi rendelet tervezet véleményezés-munkaközi tájékoztatási szakaszban történő véleménnyilvánításra.

Tisztelt lakosság, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírja, hogy a településeknek meg kell alkotniuk a településképi rendeletüket. A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet is.

Piliny Községi Önkormányzat Képviselőtesületének a településfejlesztéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Partnerségi Rendelet) szerint a partnerek a véleményezési-munkaközi szakaszban észrevételt tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak. (A Partnernerségi Rendelet ide kattintva letölthető.)

A települési arculati kézikönyv-tervezet és a településképi rendelettervezet megtalálható a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a www.piliny.hu honlapon, és  alakossági fórumon, amelynek hely és ideje a következő:

2017. november 29. 09:30

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem

Piliny, Losonci út 25. szám.

A települési arculati kézikönyv tervezethez és a településképi rendelet tervezethez észrevételt tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak szóban a lakossági fórumon, továbbá lakossági fórumot követő 8 napon belül, a partneri adatlap felhasználásával, papír alapon a Piliny Község Önkormányzata, 3134 Piliny, Losonci út 25., vagy elektronikusan, az önkormányzat e-mail címére megküldve.

Kapcsolódó dokumentumok

A mappa nem létezik vagy törölve lett.

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. belső szabályzatának megfelelően, az ellátásbiztonság folyamatos fenntartása érdekében Társaságunk a téli időjárási viszonyokra való felkészülést ütemezetten elvégzi a négy megyére kiterjedő szolgáltatási területén. Társaságunk számára kiemelten fontos ezen időszakban is a Felhasználók zavartalan vízellátásának biztosítása.

Ezúton kérjük a Lakosság tájékoztatásában, közérdekű, hasznos információval való ellátásában nyújtott segítségüket, a mellékelt tájékoztatók helyileg szokványos módon (települési újság, honlap, egyéb online felület, helyi televízió, stb.) történő közzétételével.

Mindannyiunk közös érdeke a szolgáltatás biztonságának fenntartása a téli időszakban is, ezért ezúton is megköszönjük a településvezetés szíves közreműködését.

Letölthető dokumentumok:

Hasznos téli tudnivalók - ivóvízmérők, vízvezetékek 2017. 11. hó

Hasznos téli tudnivalók - települési közkifolyók 2017. 11. hó