palyazat_logo.png

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a

Pilinyi Napraforgó Óvoda pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3134 Piliny Iskola út 1. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény előírásai alapján meghatározott óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskolai végzettség, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően 2021. szeptember 01. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáborné Császári Andrea nyújt a 06 20 852 8288 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Postai úton: a Pilinyi Napraforgó Óvoda 3134 Piliny Iskola út 1. sz. Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83-28/2021 valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Gáborné Császári Andrea részére az E-mail címre  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Piliny Község Önkormányzata 2021. március 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.03.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.