palyazat_logo.png

Pilinyi Napraforgó Óvoda
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pilinyi Napraforgó Óvoda
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Óvodapedagógus, Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.

További részletek a hirdetményben.