palyazat_logo.png

Pilinyi Napraforgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilinyi Napraforgó Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló dokumentum másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáborné Császári Andrea nyújt, a +36208528288 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Pilinyi Napraforgó Óvoda címére történő megküldésével (3134 Piliny, Iskola út 1. ).
    Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91-43/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Gáborné Császári Andrea részére a E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Gáborné Császári Andrea, Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Piliny Község Önkormányzata - 2022. május 12.